O knjigama

Unikatni format koji potiče razvoj kognitivnih sposobnosti

Knjige su plod višemjesečne suradnje između priznatoga razvojnog psihologa, dječjih pisaca i ilustratora, pri čemu su svi uključeni posebnu pozornost poklonili tome da priče, zadatci i igre budu međusobno organski povezani i potpuno prilagođeni pojedinim dobnim razdobljima djece. Na taj je način nastao unikatni format dječjih priča koje pomoću integriranih igara i zadataka potiču razvoj različitih kognitivnih sposobnosti.

Prilagođene pojedinim dobnim skupinama djece

Knjige smo podijelili u 3 dobna razdoblja i to za 4 – 5, 6 – 7 i 8 – 9 godina staru djecu koja su usporediva prema razvojnom stupnju svojih kognitivnih sposobnosti. Segmentacija služi većoj preglednosti i osnovnoj orijentaciji, a naravno da može biti korisna da djeca provjere i knjige za više ili niže dobno razdoblje.

Priče

Priče su napisali različiti priznati dječji pisci i one su  po sadržaju i strukturi prilagođene pojedinim dobnim razdobljima. Sve su priče poučne i sadrže pozitivnu pouku.

Igre i zadatci

Težina igara i zadataka postavljena je tako da djecu u određenom dobnom razdoblju u području tzv. očekivanoga razvoja potiče na preskakanje na viši razvojni stupanj. Zadatci i igre upravo su onoliko teški da djecu s jedne strane zainteresiraju, a s druge strane im koriste kod razvoja različitih kognitivnih sposobnosti.

Knjige se zasnivaju na 23 različite stručno odabrana tipa zadataka i igara koje najbolje služe razvoju različitih kognitivnih sposobnosti u odabranom dobnom razdoblju. Tako su unutar 6 priča nastala čak 102 unikatna zadatka i igre koje su potvrdili razvojni psiholozi.