O autorima

Suradnja članova široke međunarodne ekipe

Edukativne interaktivne knjige prilagođene dobi djece plod su suradnje između brojnih autora i stručnjaka s različitih područja – od dječjih pisaca i ilustratora do međunarodne ekipe priznatih razvojnih psihologa pod vodstvom red. prof. dr. Matije Svetine.

Razvojni psiholog red. prof. dr. Matija Svetina

Dr. Matija Svetina diplomirao je, magistrirao i doktorirao psihologiju na Sveučilištu u Ljubljani. Poslije doktorata usavršavao se na Carnegie Mellon sveučilištu u Pittsburghu, SAD. Kao gostujući istraživač ili profesor djelovao je na različitim sveučilištima u Europi i SAD-u. Aktivno je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih konferencija te je bio predavač na različitim seminarima i u drugim oblicima obrazovanja s područja razvoja djece i mladih za odgajatelje, učitelje, liječnike i druge stručnjake.

Mira Klarin

Mira Klarin profesorica je na Sveučilištu u Zadru. Sudjelovala je na više stručnih i znanstvenih nacionalnih i međunarodnih projekata. Autorica je i suautorica 50 znanstvenih i stručnih članaka te stručnih književnih poglavlja. Mira Klarin 2006.  je godine primila nagradu Hrvatskoga psihološkog društva za znanstvenu monografiju “Razvoj djece u društvenom kontekstu – roditelji, vršnjaci, učitelji, kontekst djetetova razvoja”. Članica je Hrvatskoga psihološkog društva, Međunarodnoga društva za međusobno prihvaćanje i odbijanje te Europskog društva za Geštalt terapiju.

Pisci

Tatjana Kokalj

Tatjana Kokalj svestrana je stručnjakinja i spisateljica koja piše dječje i omladinske knjige, u međuvremenu surađuje i kod pisanja osnovnoškolskih udžbenika te piše stručne članke s područja odgoja. Neka njezina djela prevedena su i na strane jezike i više puta nominirana za različite literarne nagrade.

Anja Kokalj

Anja Kokalj učiteljica je razredne nastave, piše priče, ilustratorica je, a ponekad se pretvori u lutkaricu. Posebno uživa u radu s djecom, posebno kad je na rasporedu sat posvećen bajkama ili stvaranju. Do sada je izišla njezina slikovnica, više prijevoda dječjih i omladinskih knjiga, pisala je didaktičke zadatke za različite dječje revije, a okušala se i kao ilustratorica.

Jako voli čitati, djeci naglas, za sebe potiho, navečer prije spavanja.

Cvetka Sokolov

Priznata autorica dječje i omladinske literature, više puta nominirana za različite literarne nagrade. Izišlo je više njezinih slikovnica, bajki i romana. Njezine priče i pjesme izlaze u revijama za djecu. Osim toga napisala je nekoliko scenarija za dječji program RTV Slovenija i prema narudžbi Nacionalnoga instituta za javno zdravlje. Neka njezina djela prevedena su i na strane jezike.

Žiga X Gombač

Žiga X Gombač svestrani je autor, na literarnom području poznat ponajviše po brojnim slikovnicama, stripovima i pričama za djecu i mlade.

Maša Ogrizek

Maša Ogrizek živi i radi u Ljubljani. Na početku je djelovala ponajprije kao kritičarka i novinarka, a u zadnje se vrijeme sve više nameće kao spisateljica za mlade. Do sada je izašlo deset njezinih djela. Prema njezinoj knjizi Koko Dajsa u gradu nastaje serija kratkih animiranih filmova, a prema knjizi Gospođa sa šeširom radijska igra (Radio Slovenija).

Janja Vidmar

Janja Vidmar jedna je od najvidljivijih i najpriznatijih slovenskih spisateljica za mlade. Ona je profesorica slovenskoga jezika i pedagogije. Kao samostalna poduzetnica piše osim knjiga za djecu i mlade i scenarije te sudjeluje na različitim projektima za poduzeća.